We presenteren onze scholingskalender 2018

Geplaatst op: 18 december 2017

In dit bericht vind je een voorproefje van ons scholingsaanbod 2018. Nieuw dit jaar is de sandwichcursus Chronische zorg, waarin je in kort tijdsbestek alle benodigde scholingen kunt volgen. Wel zo makkelijk. 

Ons uitgangspunt is een gevarieerd aanbod met basiscursussen per zorgprogramma, gecombineerd met een aantal verdiepingscursussen en algemene ondersteunende scholingen. Het complete scholingsoverzicht vind je hieronder. Preview: De DiabetesTOP-scholing komt in 2018 naar Drenthe.

Sandwichcursus Chronische zorg

Een aantal Drentse huisartsenpraktijken heeft aangegeven behoefte te hebben aan een geclusterd scholingsprogramma. Daarom organiseren we de sandwichcursus Chronische zorg, samen met de WDH's. De scholing is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en vindt twee keer kort achterelkaar plaats in november 2018. De sandwichcursus bestaat uit 2 dagen. De 1e dag is bedoeld voor de koppels huisarts en praktijkondersteuner. De 2e dag is vooral bedoeld voor de praktijkondersteuner. 

Hoe ziet het eruit?
De sandwichcursus Chronische zorg 2018 staat in het teken van de zorgprogramma's COPD en DM type 2. Dag 1: Cursussen zoals de CASPIR, Langerhans en 'stoppen met roken' passeren - in interactie workshops - de revue. ​Dag 2: Algemene cursussen, zoals motiverende gespreksvoering, leefstijl en voeding. Houd onze nieuwsbrief en scholingskalender in de gaten voor het bekendmaken van de datum én het programma! 

 

CVRM

1) ‘Aan de slag met CVRM voor doktersassistenten’
We organiseren deze scholing ​op woensdag 24 januari 2018 én donderdag 14 juni 2018

2) Communicatietraining voor doktersassistenten
Deze scholing bestaat uit 2 modules en staat in het teken van voorkomen en ombuigen van weerstand naar meewerkend gedrag. Module 1 vindt plaats op donderdag 15 maart 2018. Module 2 vindt plaats op donderdag 21 juni 2018

3) CVRM en voeding 
Je krijgt antwoord op praktische voedingsvragen en meer inzicht in wat voeding voor een patiënt met CVRM kan betekenen. Deze scholing bieden we, samen met de Drentse Diëtisten Vereniging, in alle Drentse regio's aan.

4) CVRM-verdieping 
We organiseren deze verdiepingsavond op woensdag 16 mei 2018, waarin we ingaan op nierfunctie, bloeddruk en cholesterol: wat te doen bij afwijkende waarden, en medicatie bij CVRM: werking en bijwerkingen. 

*De cursussen 1 tot en met 4 zijn voornamelijk bedoeld voor doktersassistenten. Maar andere geïnteresseerden, zoals praktijkondersteuners, kunnen zich ook aanmelden. 

5) Kwaliteitsavond CVRM
We organiseren voor het eerst een kwaliteitsavond CVRM, aangevuld met casuïstiek vanuit de Drentse huisartsenpraktijken. 

Ouderenzorg

1) Basiscursus ouderenzorg
Deze cursus stelt je in staat proactieve en samenhangende zorg aan te bieden, aan (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie. Centraal staat het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de ouderenzorg, met oog voor de wensen en belangen van ouderen. Het doel is de zelfredzaamheid zolang mogelijk te behouden.

Deze cursus bestaat net als voorgaande jaren uit 4 verschillende modules. De basiscursus start op donderdag 13 september 2018 en eindigt op donderdag 17 januari 2019. 

2) Verdiepingsavonden
We organiseren 4 verdiepingsavonden voor huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnswerkers en wijkverpleegkundigen op dinsdag 27 maart 2018, dinsdag 26 juni 2018, donderdag 20 september 2018 en dinsdag 11 december 2018.  Elke avond bespreken we een ander onderwerp, waaronder:

  • eenzaamheid
  • bespreken en vastleggen van de wensen van je oudere patiënt  (ACP) en levenseindebegeleiding
  • casemanagement en mantelzorgondersteuning
  • comorbiditeit en polyfarmacie 

3) Specifieke scholing voor coördinatoren kernteams
We organiseren op dinsdag 30 januari 2018, woensdag 21 februari 2018 en op maandag 19 maart 2018 een avond voor de zorgverleners uit de kernteams die vanaf 2018 gaan fungeren als coördinator. Je krijgt grip op de werkzaamheden die met deze rol gepaard gaan en leert hoe je je kernteam coördineert. 

 

COPD

1) IMIS
We organiseren op donderdag 14 juni 2018 een klassikale IMIS-training voor gevorderden. Heb je voorkeur voor een IMIS-training in je eigen praktijk? Ook dat kan. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. 

2) Astma | Kinderen
Nieuw dit jaar is de scholing astma bij kinderen, die we op dinsdag 19 juni 2018 organiseren. Deze scholing is voornamelijk bedoeld voor praktijkondersteuners. 

3) KASPIR | Kinderen
Het uitvoeren van longfunctieonderzoek bij kinderen vraagt om speciale vaardigheden. Ook deze scholing is nieuw opgenomen in ons scholingsaanbod en is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners, die de CASPIR-scholing al hebben gevolgd. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt; houd onze nieuwsbrief en scholingskalender in de gaten. 

4) CASPIR 
Nieuw is dat de verdiepingscursus in het najaar onderdeel is van de sandwichcursus Chronische zorg.
In het voorjaar van 2018 staan de volgende CASPIR's gepland: 

DM type 2

Dit jaar organiseren we geen basiscursus 'instellen op insuline'. Wil je deze cursus alsnog volgen? Neem dan contact met ons op. De verdieping komt tijdens de sandwichcursus Chronische zorg aan bod. 

1) Leefstijl als medicijn bij DM type 2
Deze scholing hebben we nieuw in ons aanbod opgenomen. Vereniging Arts en Voeding biedt in samenwerking met Langerhans een inspirerende nascholing waarna je volledig up-to-date bent over leefstijl als medicijn bij je patiënten met DM type 2.
Hoe je een gezonde leefstijl duurzaam ondersteunt leer je op woensdag 21 maart 2018.  

2) DiabetesTOP | Langerhans
In september 2018 komt deze TOP-scholing naar het noorden! Deze scholing is bedoeld voor praktijkondersteuners die zich (nog meer) willen verdiepen. In januari 2018 openen we de inschrijving; houd onze nieuwsbrief en scholingskalender in de gaten voor meer informatie.  

Algemeen

1) Stoppen met roken | Basis
Deze scholing staat gepland op donderdag 25 januari 2018 en is al vol! We organiseren deze scholing daarom nogmaals. In januari 2018 maken we de datum van de 2e editie bekend. Wil je je voor deze scholing aanmelden? Dat kan alvast! Stuur een mail of bel naar 088 050 4010. 

2) Praktijkmanagement 
Een aantal Drentse praktijkmanagers organiseert een drietal evenementen over:

3) Motivational interviewing | verdieping
Deze training is nieuw in ons scholingsaanbod en is op donderdag 17 mei 2018. Deze training is bedoeld voor praktijkondersteuners die motiverende gespreksvoering (de basis) hebben gevolgd en nu de kennis willen verdiepen en/of opfrissen. Ook geïnteresseerde doktersassistenten zijn van harte welkom! 

4) Calculus
We organiseren een praktische Calculustraining voor beginners en gevorderden op donderdag 7 juni 2018

5) Kick-off flexpool 
Op woensdag 17 januari 2018 is er een informatieavond over de flexpool. Je ontvangt concrete informatie over hoe de flexpool werkt en je kunt er direct al je vragen stellen. Zowel praktijkhouders als praktijkmedewerkers zijn van harte welkom. 

WDH's

1) Noord en Midden Drenthe 
De WDH-avonden vinden plaats op: 

De klinische avonden zijn op:

2) Zuidoost Drenthe 
De sandwichcursussen vinden plaats op: 

3) Hoogeveen/Meppel
De sandwichcursus vindt plaats op donderdag 4 oktober en 9 oktober 2018.
Meer informatie over de WDH-avond die in het voorjaar van 2018 plaatsvindt, volgt binnenkort.

Meer weten?

Heb je vragen over dit bericht of wil je meer informatie over onze scholingen in 2018?
Neem gerust contact op per mail of bel naar 088 050 4010. 

Bekijk onze scholingskalender!