Wel of geen cyberriskverzekering?

Geplaatst op: 19 december 2017

Naar aanleiding van vragen van Drentse huisartsen hebben we uitgezocht of we een cyberriskverzekering collectief kunnen aanbieden. Cyberrisk en datalekken blijken veelal te worden veroorzaakt door menselijk handelen, zoals het onzorgvuldig omgaan met wachtwoorden en documenten. Een verzekering tegen cyberrisk is maatwerk en wordt daardoor zelden collectief aangeboden. We bieden dan ook geen collectieve cyberriskverzekering aan.

InEen en de VvAA hebben een duidelijk advies over de cyberriskverzekering

InEen: “Een cyberriskverzekering lost het probleem niet op. Ook is het te verzekeren risico vaak onduidelijk. Wij raden dan ook niet aan deze verzekering af te sluiten. De eisen aan de ICT-leverancier worden steeds strenger door de zogeheten NEN-normen. Hierdoor worden de externe risicofactoren beperkt. En een datalek in de praktijk is voor een groot deel goed te voorkomen omdat het namelijk vaak ontstaat door menselijk handelen.”

De VvAA biedt alleen een individuele cyberriskverzekering aan omdat "het menselijk handelen in de huisartsenpraktijken teveel van elkaar verschilt”.  

Conclusie

We sluiten ons aan bij dit advies en bieden dan ook géén collectieve cyberriskverzekering aan.
Kies je wel voor een cyberriskverzekering? 
Dan kun je je aansluiten bij de VvAA.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem gerust contact met ons op per mail of bel naar 088 050 4000.