Werk je mee aan het plan 'omgaan met vluchtelingenstroom'?

Geplaatst op: 17 maart 2016

Volgens Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) hebben maar liefst 5.000 tot 10.000 asielzoekers op korte termijn huisartsenzorg nodig in Drenthe. Omdat Drenthe relatief weinig huisartsen kent, krijgen de Drentse huisartsen dit jaar te maken met een capaciteitsprobleem door de vluchtelingenstroom die Drenthe vanuit Zuid-Nederland bereikt.

Integraal plan

Hierdoor is het wenselijk dat Drentse huisartsen gezamenlijk bepalen hoe de vluchtelingen – ondanks het te verwachten capaciteitsprobleem – toch goede huisartsenzorg kunnen ontvangen. Het bestuur van de DHC zoekt naar goede wegen en manieren. De huidige zorg is zo geregeld dat de dagzorg losstaat van de ANW-zorg, waar geen extra geld voor is. Wil je je samen met het bestuur buigen over deze materie en meewerken aan een integraal plan? Aanmelden (en ideeën aanleveren) kan eenvoudig door te mailen naar Gerda van der Woude.