Werkafspraak COPD 2014 aangepast

Geplaatst op: 6 maart 2014

De werkafspraken tussen de HZD en huisartsen/longartsen zijn aangepast voor het COPD contract 2014. Dit heeft vooral betrekking op de losgelaten verplichting om diagnostische spirometrie aan te bieden aan de longartsen om een patiënt toe te laten tot het ketenzorgprogramma. De huisarts is verantwoordelijk voor de diagnostiek. Voor advies kan de longarts natuurlijk wel gevraagd worden een spirometrie mede te beoordelen. Verzoeken om consultatie gaan bij voorkeur per fax.

De belangrijkste wijzigingen staan hieronder omschreven. 

Gewijzigd in de werkafspraak met de huisartsen:

  • Spirometrie is van essentieel belang om de diagnose te bevestigen. De kwaliteit van het spirometrisch onderzoek wordt gewaarborgd door voldoende scholing, Caspir cursus en herhaling module 6. Bij twijfel kan de longarts om een advies gevraagd worden of een medebeoordeling van de spirometrie te doen. De huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose.
  • Consultatie longarts: dit betreft vragen over de behandeling met als doel deze behandeling binnen de eerste lijn te houden. De longarts kan voor niet-spoedeisende medische vragen over een COPD-patiënt of over COPD-zorg worden benaderd door de deelnemende huisartsen. De vraag kan per fax worden gesteld aan de longarts van het reguliere ziekenhuis. Deze fax is een vast format ‘(link naar formulier op website)’ opgesteld door het kwaliteitsteam COPD, waarin de longartsen van Drenthe vertegenwoordigd zijn. Het streven is de vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Gewijzigd in de werkafspraak met de longartsen:

  • De consultatie van de longarts bestaat uit het op professionele wijze beantwoorden van een vraag van een huisarts aan de longarts ten aanzien van een COPD patiënt. Deze vragen zullen inhoudelijk vooral gericht zijn op medicatie-instellingen en beoordelingen spirometrie.
  • De huisarts is en blijft hoofdbehandelaar van de patiënt en is verantwoordelijk voor de diagnostiek van de COPD.
  • De huisarts en de longarts maken voor de vraagstelling en beantwoording gebruik van de standaard formats, zoals deze in de regio al gebruikt worden.
  • De longarts zal uiterlijk binnen 5 werkdagen de vraag beantwoorden via een retourfax dan wel via edifact. Dit laatste heeft de voorkeur.