Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geplaatst op: 23 februari 2017

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. HZD heeft hiervoor, op basis van de modelregeling van de LHV, NHG en InEen, een klachtenregeling opgesteld en zich aangesloten bij de landelijke geschilleninstantie ‘Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg’ (SKGE).

Werkwijze

Patiënten kunnen onvrede over de zorgverlening binnen de keten of hun contact met HZD bij ons kenbaar maken. Daarna volgt een gesprek met de patiënt om de onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek onverhoopt niet het gewenste resultaat geven en de onvrede van de patiënt wegnemen, dan wordt de patiënt geattendeerd op de klachtenregeling HZD (Download Klachtenregeling HZD_2017.pdf) en kan een schriftelijke klacht worden ingediend. Deze klacht wordt doorgestuurd en behandeld door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE.

Onvrede?

Wij vragen je om bij uitingen van onvrede en klachten over de ketenzorg waarbij meerdere ketenpartners betrokken zijn, patiënten te attenderen op bovenstaande werkwijze.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht, neem gerust contact met ons op via telefoon 088 – 050 4000 of stuur een mail