Wie is Siska van der Vlugt?

Geplaatst op: 16 oktober 2014

Ik ben Siska van der Vlugt, sinds 1 oktober werkzaam voor de HZD als Manager Kwaliteit. Wat mij aanspreekt in de organisatie HZD is dat de zorggroep is opgericht door huisartsen en werkt voor huisartsen. Samenwerken aan een gestructureerd kwaliteitssysteem past goed bij mij en ik heb dan ook veel zin in mijn nieuwe baan!

Het opzetten en implementeren van een nieuw kwaliteitssysteem. Dat is de kernopdracht die ik heb meegekregen. Het huidige systeem, met in elke regio een eigen kwaliteitsteam voor COPD en Diabetes en daarnaast twee provinciale teams, loopt op hoofdlijnen goed. Met de komst van nieuwe zorgprogramma’s als Kwetsbare Ouderen, Astma en Cardiovasculair Risico Management wordt het met het huidige kwaliteitssysteem voor de HZD echter erg moeilijk om de kwaliteit van de zorgpaden te monitoren en te verbeteren. Een nieuw en toekomstbestendig kwaliteitssysteem is dan ook nodig.

Gelukkig hoef ik het nieuwe ”kwaliteitswiel” niet alleen uit te vinden. In de anderhalve week die ik nu werk heb ik al gemerkt dat de huidige kwaliteitsteams bestaan uit veel enthousiaste professionals. Ik maak graag gebruik van jullie kennis en kunde!

Tot slot nog kort iets over mijn achtergrond. De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt in de 2e lijn, in Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Eerst als teamleider Diëtetiek en later in de functie van Hoofd Poliklinieken. Ik ben 37 jaar oud, getrouwd met Auke en moeder van twee prachtige zonen, Alec van 7 jaar en Siem van 3 jaar. Ik hoop jullie op korte termijn allemaal te leren kennen en zie uit naar een goede samenwerking.