Wil je ook werken met de PaTz methodiek?

Geplaatst op: 20 juni 2019

Vanaf dit voorjaar (2019) zijn 4 Drentse huisartsenpraktijken een pilot gestart om de PaTz methodiek te integreren in de werkwijze van de kernteams ouderenzorg. De kernteams laten het niveau van zorg van kwetsbare ouderen en palliatieve patiënten aansluiten bij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en het zorgprogramma Integrale Ouderenzorg Drenthe.

PaTz in kernteams ouderenzorg

IKNL, de Netwerken Palliatieve Zorg Drenthe-Steenwijkerland, Icare, PCT Drenthe en de HZD ondersteunen deze pilot. Verbetering van de kwaliteit van zorg, op termijn efficiënter werken en minder onnodige opnames op de SEH. Dát is het doel van de PaTz werkwijze. Dit doe je als huisarts in samenwerking met wijkverpleegkundigen en een kaderarts palliatieve zorg. 

Wat levert een PaTz bespreking op?

Voor de patiënt en hun naasten

  • Gesprek over toekomstige wensen zorgbehoefte uitgewerkt in een zorgplan.
  • Weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken.
  • Meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg.
  • Minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven.

Voor de deelnemende huisartsen en (wijk)verpleegkundigen

  • Soepelere samenwerking met kortere lijnen.
  • Toegenomen deskundigheid, leren van elkaars casuïstiek.
  • Het gevoel er niet alleen voor te staan.
  • Meer gevoel van competentie en vertrouwen in eigen mogelijkheden.

Ook werken met de PaTz methodiek?

Neem dan contact op met Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland.  E-mail: H.schoonheim@icare.nl of telefoon 06-10054831. Klik hier voor de website.  
Meer informatie over de PaTz methodiek vind je op www.patz.nu

Vragen over dit bericht?

Neem contact met ons op via 088-0504000 of e-mail: info@hzd.nu