Zorgprogramma CVRM: Cholesterolbehandeling

Geplaatst op: 20 september 2018

Meerdere huisartsenpraktijken hebben aangegeven dat het onduidelijk is dat je óók het cholesterol behandelt bij een patiënt in de CVRM-keten. Onze praktijkconsulenten en kaderartsen CVRM geven nú advies: bij een patiënt die geïncludeerd is in de CVRM-keten, behandel je niet alleen de bloeddruk maar ook het LDL.

1. Cholesterolremmer

  • Het LDL is onderdeel van goede CVRM-zorg. Patiënten die in de VVR-keten zijn geïncludeerd hebben een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit betekent dat het LDL van VVR-patiënten onder de 2,5 dient te zijn. Is dit niet het geval? Dan is er een indicatie om het LDL met statines te behandelen. Bij HVZ-patiënten dient het LDL onder de 1,8 te zijn. Is het LDL hoger? Ook dan heb je een indicatie om statines voor te schrijven.  
  • Bij VVR-patiënten werk je aan het verlagen van het totale 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ. Dat betekent verlagen van álle risico’s. Dus naast leefstijl, ook het behandelen van hoge bloeddruk en het cholesterol. In sommige gevallen lukt het immers niet om met een gezonde leefstijl het LDL voldoende terug te brengen.
  • Dit is ongeacht of hypertensie of verhoogde TC/HDL-ratio aanleiding was bij de risicoschatting. Als het kan zonder medicatie, maar als het nodig is mét. Zo komen patiënten met een gunstige TC/HDL-ratio (5,4 of nog lager) met een LDL van 2,5 of hoger (zelfs na een leeftstijltraject), toch in aanmerking voor een statine.

 

2. NHG zegt hierover:

  • Bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ ≥ 20% of een risico van 10% tot 20% in aanwezigheid van risicoverhogende factoren worden leefstijlmaatregelen geadviseerd. Antihypertensiva en/of statines komen in aanmerking bij een SBD hoger dan 140 mmHg en/of een LDL hoger dan 2,5 mmol/l.
  • Voor de meeste statines is aangetoond dat zij het risico op HVZ aantoonbaar verminderen. Gemiddeld geeft iedere mmol/l daling van het LDL ongeveer 20% reductie van het risico op ziekte of sterfte door HVZ, en 10% daling van het risico op sterfte in het algemeen. Klik hier voor meer informatie. 

 

3. Wat doe je wanneer het LDL onder de 2,5 is maar de andere parameters (HDL/ triglyceriden) niet optimaal lijken?

Onze kaderhuisartsen CVRM, Jan Contermans en Tineke Holwarda: "Het LDL neem je als uitgangspunt voor de hoogte van de statine-dosering. Het HDL laat zich immers lastig met medicatie verhogen. Daarnaast vraag je aandacht voor de leefstijl van de patiënt. Een lage HDL en hoge triglyceride spiegel kunnen indicatoren zijn voor een nog niet optimale leefstijl. De getallen zijn dan aanleiding om het gesprek met de patiënt aan te gaan over verdere leefstijlaanpassing".


 

4. Patiënteninformatie

Onze praktijkconsulenten: “Ook hebben we te horen gekregen dat een aantal praktijken behoefte heeft aan ondersteuningsmateriaal. Vooral om aan patiënten uit te leggen wat het belang is van een lage LDL en waarom een statine geadviseerd wordt.”
Lees verder of bekijk het filmpje


 

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht, neem gerust contact met ons op via mail of bel naar 088 050 4000.