11. Dossiervorming

Uitgebreide versie hoofdstuk 11

Om de continuïteit in zorg te waarborgen is het belangrijk de registratie op orde te houden. Voor een deel registreer je in het HIS. Deze gegevens kun je delen met andere zorgverleners via VIP Samenwerken.

HIS

In het HIS kun je gebruikmaken van het protocol Ouderenzorg Drenthe. Voor alle ouderen vul je de volgende gegevens in:

 • Deelname ketenzorgprogramma Ouderenzorg (OZKZ)
  -   Ja: indien oudere meedoet aan Integrale Ouderenzorg Drenthe
  -   Nee: vul bij Reden geen ketenzorg (OZRZ) reden van weigeren in
 • Hoofdbehandelaar: ‘huisarts’
 • Screening: maak episode ICPC A49.01 Bepalen kwetsbaarheid aan, episodetitel ‘Vragenlijst DALEZ/BAK opgestuurd’.
  -   Niet retour: episodetitel veranderen in ‘DALEZ / BAK niet retour’
  -   Vitaal: verander episodetitel ICPC A49.01 in ‘Vitaal, profiel x, GFI x’. Voeg vragenlijst PDF toe.
  -   Kwetsbaar: verander episodetitel ICPC A49.01 in ‘Vragenlijst DALEZ/BAK retour’, maak episode ICPC A05 Algehele
      achteruitgang aan en verander episodetitel in ‘Kwetsbaar, profiel x, GFI x’. Voeg vragenlijst PDF toe.
 • Toestemming uitwisseling gegevens in MDO:
  -   Ja: registreer dit bij Aanvullende gegevens plan
  -   Nee: oudere komt niet in het zorgprogramma
        ¤   Voeg aan episodetitel ICPC A05 (kwetsbaar) of A49.01 (vitaal) toe: ‘Geen toestemming’
        ¤   Deelname ketenzorgprogramma Ouderenzorg (OZKZ): ‘Nee’
        ¤   Reden geen ketenzorg (OZRZ): ‘Op verzoek patiënt’
        ¤   Controlebeleid ouderenzorg (OZCB): ‘Geen geregelde zorg’
 • Algemene correspondentie m.b.t. ouderenzorg noteer je onder ICPC A49.01 (vitaal) of onder ICPC A05 (kwetsbaar).
 • Voor nieuwe problemen maak je een bijbehorende episode aan.

 

VIP Samenwerken

Voor alle ouderen die je in kaart brengt maak je een dossier aan in VIP Samenwerken. In het dossier kun je de volgende gegevens toevoegen en stappen doorlopen:

 • Screening: invoeren van de DALEZ-vragenlijst. Het profiel wordt automatisch berekend en de PDF van de uitkomst kun je naar het HIS uploaden (deze functie is nog niet operationeel).
 • Anamnese: naast je eigen professionele anamnese kun je het Spinnenweb van Positieve Gezondheid als gesprekstool gebruiken. Het spinnenweb is online in het dossier van de patiënt in te vullen.
 • Gezondheidsplan: opstellen van een gezondheidsplan dat is opgebouwd volgens het SFMPC-model.
 • Communicatie : met leden van het kernteam, overige hulpverleners en eventueel de ouderen en/of diens mantelzorger via de chatfunctie.
 • Verwijzen: naar een diëtist, podotherapeut of specialist in het ziekenhuis.
 • Consulteren: van een specialist in het ziekenhuis.

 
Terug