12. Coördinator Kernteam

Uitgebreide versie hoofdstuk 12

De basis voor Integrale Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk vormt het zogeheten ‘kernteam’. Hierin werken huisartsenzorg, wijkverpleging, welzijnswerk en de specialist ouderengeneeskunde samen om de zorg voor ouderen preventief, proactief en integraal te organiseren. Een van de leden van het kernteam – meestal de POH – wordt aangesteld als de kartrekker: de coördinator kernteam.


Voorwaarden

De coördinator neemt deel aan de scholing ‘Coördinator Kernteam’ en woont de intervisiebijeenkomsten bij.

Bekostiging en ureninzet

De coördinator blijft bij zijn of haar eigen organisatie in dienst. We stellen een dienstverleningsovereenkomst op tussen HZD, de huisartsenpraktijk en/of de organisatie waarvoor de coördinator werkt. De HZD heeft een kassiersfunctie. De organisatie waar de coördinator werkzaam voor is declareert het aantal uren per kwartaal bij HZD. De coördinator wordt voor twee uur per week gefinancierd vanuit Wijkgerichte zorg en Infrastructuur. Vergoeding voor de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan is volgens het POH-tarief.

Taken

  • Is het aanspreekpunt van het kernteam.
  • Plant het MDO.
  • Stelt de agenda op voor het MDO.
  • Ondersteunt bij de casefinding.
  • Maakt verbinding tussen het kernteam en het sociaal (wijk)team.
  • Informeert de gemeentelijke beleidsgroep over knelpunten en wensen van het kernteam en adviseert t.a.v. het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma.
  • Organiseert tweemaal per jaar een Groot Overleg.
  • Evalueert de samenwerking in het kernteam en met de stakeholders.
Terug