13. Casemanagement

Uitgebreide versie hoofdstuk 13

Ouderen met complexe problematiek en multimorbiditeit hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. De behandelingen worden echter vaak nauwelijks op elkaar afgestemd en de oudere  wordt weinig betrokken bij het opstellen van een gezondheidsplan. Hierdoor verliest de oudere snel het overzicht en kunnen fouten ontstaan. Door de inzet van een casemanager kan de zorg beter georganiseerd en afgestemd worden op de behoefte en wensen van de oudere en diens mantelzorger.


Taken van de casemanager

Als casemanager ben je het vaste aanspreekpunt van kwetsbare ouderen met complexe zorgbehoeften en hun mantelzorgers. Je stimuleert de eigen regie en zelfredzaamheid van de oudere en je informeert, adviseert, coördineert, monitort, begeleidt en ondersteunt de oudere en de mantelzorger bij de problemen ten gevolge van het ouder worden.

De casemanager

Casemanagement kan uitgevoerd worden door:

 • Huisarts
 • Praktijkverpleegkundige / POH ouderenzorg
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Wijkverpleegkundige
 • Casemanager dementie
 • Sociaal werker
 • Maatschappelijk werker

Werkwijze

Als casemanager werk je volgens een vaste methodiek:

 • Verzamelen van gegevens
 • In kaart brengen van de (zorg)vraag en stellen van de (zorg)diagnose
 • Opstellen van doelen en vastleggen in een gezondheidsplan
 • Monitoren
 • Evalueren van de zorg en begeleiding
Terug