14. Multidisciplinair kernteamoverleg (MDO)

Uitgebreide versie hoofdstuk 14

Met het kernteam houd je iedere 4-6 weken een multidisciplinair overleg (MDO). Hierdoor bevorder je de samenwerking en afstemming onderling: je weet elkaar sneller te vinden, het is duidelijk wie wat doet en je kunt structurele samenwerkingsafspraken maken. Dit draagt bij aan het organiseren van preventieve, persoonsgerichte en integrale zorg.


Agenda

De coördinator kernteam maakt voor het MDO een agenda met ouderen die besproken moeten worden. Alle leden van het kernteam en overige professionals kunnen cliënten aandragen ter bespreking. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Ouderen die een screeninglijst hebben ingevuld (kwetsbaar of vitaal) en waarvoor de begeleiding bepaald moet worden
  • Ouderen met complexe problemen en voor wie een gezondheidsplan gemaakt of aangepast moet worden
  • Ouderen met complexe of onduidelijke problemen
  • Mantelzorgers die mogelijk overbelast zijn
  • Ouderen die vanuit de ‘schil’ zijn ingebracht in het MDO
  • Vitale ouderen die eens per jaar worden besproken

Voor een efficiënt verloop van het MDO is het raadzaam om een gestructureerde agenda te hanteren en een voorzitter aan te wijzen die de tijd in de gaten houdt.

Werkafspraken

Maak afspraken in het kernteam over de doelstelling van het MDO, de frequentie, tijdstip, duur en locatie van het MDO, de vaste deelnemers, wat door wie wordt voorbereid en de taakverdeling. Evalueer het proces na 6 maanden: wat gaat goed en wat moet aangepast worden?

Terug