15. Groot Overleg

Uitgebreide versie hoofdstuk 15

Voor het bieden van optimale, integrale ouderenzorg is het belangrijk dat organisaties goed samenwerken en met elkaar afstemmen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het organiseren van een ‘Groot Overleg’: een overleg met alle ketenpartners in een buurt of wijk. In dit overleg kunnen organisaties informatie en kennis uitwisselen en samen zorgen voor een passend aanbod in zorg en ondersteuning voor ouderen in hun wijk of gemeente.


Deelnemers

De coördinator kernteam organiseert twee keer per jaar een Groot Overleg. Hij/zij start met het maken van een sociale kaart van de hulpverlening en voorzieningen (welzijn en zorg) binnen de wijk. Deze professionals worden uitgenodigd voor het overleg, naast een medewerker van de gemeente.

Inhoud overleg

In het Groot Overleg geeft de coördinator kernteam informatie over de stand van zaken van de ouderenzorg. Ook kunnen hulpverleners uit de tweede schil zich presenteren aan de andere aanwezigen, mocht men elkaar nog niet (goed) kennen.

Stem in het Groot Overleg af hoe je met elkaar communiceert. Idealiter werken alle betrokken hulpverleners in VIP Samenwerken, om zo eenvoudig en veilig mogelijk met elkaar af te kunnen stemmen. Bespreek hoe de wijkverpleging en het sociaal (wijk)team de huisartspraktijk informeren over de ouderen die zij begeleiden.

Om ouderen zo goed en uniform mogelijk te informeren over activiteiten in de buurt en bijv. het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma is het slim om de communicatie vanuit de verschillende teams en gemeente op elkaar af te stemmen in het Groot Overleg.

Terug