16. Beleidsmatige samenwerking


Gemeentelijk niveau

De gemeentelijke beleidsgroep Integrale Ouderenzorg geeft lokaal vorm en inhoud aan persoonsgerichte en integrale ouderenzorg. Deze beleidsgroep kan onderdeel zijn van een breed, integraal gemeentelijk overleg met verschillende thema’s, zoals preventie en leefstijl, spoedzorg, eerstelijns verblijf, respijtzorg en (jeugd) ggz.

De kern van de beleidsgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:

 • VVT-instellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Huisartsenzorg
 • Gemeente
 • Ggz
 • Wmo

De groep kan (ad-hoc of structureel) worden aangevuld met vertegenwoordiging vanuit bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, paramedici, instellingen voor wonen en ouderenbonden.

Onderwerpen en thema’s

 • Invulling geven aan preventieve, proactieve en integrale ouderenzorg i.s.m. de huisartsenpraktijk.
 • Organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor stakeholders en hulpverleners.
 • Organiseren van scholing en regionale intervisie i.s.m. kaderartsen Ouderenzorg.
 • Organiseren van 24x7 integrale ouderenzorg en zorgcoördinatie.
 • Visie op concept Positieve Gezondheid en uitwerking ervan.

 

Provinciaal niveau

Het Drents Zorglandschap is het beleidsoverleg van de Drentse gemeenten, Provincie Drenthe en Zilveren Kruis. Drents Zorglandschap is onderverdeeld in verschillende beleidsgroepen. De beleidsgroep Integrale Ouderenzorg bestaat – naast de partners uit Drents Zorglandschap – uit een vertegenwoordiging van de VVT-instellingen in Drenthe (ActiZ), welzijnsorganisaties uit Drenthe en huisartsenzorg (HZD). Ad hoc wordt vertegenwoordiging van de ziekenhuizen uitgenodigd.

Onderwerpen van de beleidsgroep Integrale Ouderenzorg (2018)

 1. Monitoring, onderzoek en data
 2. ELV en respijtzorg
 3. Omschotten/Ontschotten
 4. Dementievriendelijke samenleving
 5. Personeelstekorten
 6. Kennisuitwisseling m.b.t. innovaties
Terug