18. Digitaal communicatieplatform: VIP Samenwerken

Uitgebreide versie hoofdstuk 18

Communicatie binnen Integrale Ouderenzorg Drenthe vindt plaats via het digitale communicatiesysteem VIP Samenwerken. Dit is een functionaliteit van VIPLive. VIPLive is een softwarepakket voor het HIS waarmee gemakkelijk gedeclareerd kan worden en spiegelinformatie aangeleverd wordt voor de ketenzorg.


Gebruik in de praktijk

  • Plannen van een MDO van het kernteam
  • Invullen van vragenlijsten
  • Digitale communicatie met andere zorgverleners
  • Digitale communicatie met patiënt en mantelzorger
  • Verwijzen naar andere zorgverleners
  • Consulteren van andere zorgverleners
  • Patiënt en mantelzorger heeft toegang tot eigen dossier

Functionaliteiten

  • Beveiligde chatfunctie
  • Patiëntenoverzicht
  • Patiëntdossiers met o.a. een gezondheidsplan
Terug