2. Voorbereiding


Als je als huisartspraktijk wilt starten met integrale ouderenzorg is het belangrijk een aantal zaken te organiseren voordat je start:

 • Samenstellen van een kernteam
 • Maken van werkafspraken
 • Financiering en inzet personeel
 • Volgen van het scholingsprogramma
 • Aanmaken van account in e-communicatietool VIP Samenwerken

Kernteam samenstellen

In elke huisartsenpraktijk wordt een kernteam gevormd. Dit kernteam bestaat uit zorg- en welzijnsprofessionals en werkt vanuit de huisartspraktijk.

Coördinator Kernteam

Een van de leden van het kernteam wordt aangewezen als coördinator kernteam. Meestal de POH. De taken van de coördinator zijn o.a. het organiseren van het MDO en de samenwerking binnen het kernteam en met overige hulpverleners.

Communiceren met VIP Samenwerken

Ieder kernteamlid heeft een account in VIPLive nodig. Via de module en app van VIP Samenwerken in VIPLive kan je op een veilige manier met andere hulpverleners en de oudere en/of diens mantelzorger communiceren. Lees hier meer.

Scholing

 • Basiscursus Ouderenzorg: voor alle kernteamleden
 • Scholing Coördinator Kernteam: voor de coördinatoren kernteam
 • Verdiepingsavonden Ouderenzorg: voor alle kernteamleden, wijkverpleegkundigen en welzijnsmedewerkers

Kijk hier voor de planning van de scholingsbijeenkomsten.

Werkafspraken

Maak afspraken in het kernteam over:

 • Doelstelling van het MDO
 • Frequentie, tijdstip, duur en locatie
 • Vaste deelnemers
 • Wat door wie wordt voorbereid
 • Taakverdeling
 • Evalueer het proces na 6 maanden: wat gaat goed en wat moet aangepast worden?

 

In ieder kernteam zit in ieder geval

 • Huisarts
 • Specialist ouderengeneeskunde (SOG)
 • POH (coördinator kernteam)
 • Wijkverpleegkundige
 • Sociaal werker