5. Screening: vaststellen van kwetsbaarheid


Om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden heb je inzicht nodig in de kwetsbaarheid van een oudere en diens wensen en behoeften. De kwetsbaarheid van een oudere is vast te stellen aan de hand van een vragenlijst. Daarmee wordt vervolgens het individuele risicoprofiel bepaald. Samen met het kernteam kun je dan de zorg en begeleiding afstemmen op het risicoprofiel van de oudere.

Vragenlijsten voor vaststellen kwetsbaarheid

 • DALEZ (Data Lerende Zorg)
 • BAK (Behoefte Als Kompas

Deze vragenlijsten meten de kwetsbaarheid (GFI) en complexiteit van zorgbehoeften (INTERMED). De vragenlijsten worden door de oudere zelf ingevuld, eventueel met hulp. De keus voor een vragenlijst hangt af van je persoonlijke voorkeur en welke lijst mogelijk al in de huisartspraktijk gebruikt wordt.

Uitzetten vragenlijst

Er zijn drie manieren voor het uitzetten van de vragenlijst:

 1. Afgeven tijdens regulier consult of huisbezoek
 2. Laten invullen tijdens huisbezoek
 3. Versturen: gefaseerd of in één keer

Retour vragenlijst

Zodra je een ingevulde vragenlijst hebt ontvangen, doorloop je een aantal stappen:

 1. Bereken de profielscore
 2. Noteer de Profielscore in het HIS
 3. Houd bij van wie je de vragenlijst terug hebt gekregen
 4. Maak een overzicht van ouderen met een nieuwe profielscore voor het MDO

Geen vragenlijst retour?
Maak afspraken in het kernteam over wat je doet als een oudere de vragenlijst niet wilt invullen of niet retour stuurt. Blijf de oudere proactief volgen en biedt reguliere zorg.

Registratie in HIS

 • Episode met ICPC A49.01 Bepalen kwetsbaarheid: voor alle ouderen die een vragenlijst hebben ontvangen, verander episodetitel in ‘Vragenlijst  DALEZ/BAK verstuurd’.
 • Vragenlijst niet retour:
  - Wijzig de episodetitel bij ICPC A49.01 in ‘Vragenlijst DALEZ/BAK niet retour’
  - Vul bij Reden geen ketenzorg (ouderenzorg) ‘Op verzoek patiënt’ in

Lees hier meer over de registratie in het HIS.

Nieuwe 75-plussers

Stem in het kernteam af hoe je nieuwe 75-plussers in de huisartspraktijk (patiënten die 75 jaar worden en nieuwe patiënten) in kaart brengt. Nodig bijvoorbeeld ieder kwartaal alle ‘nieuwe 75-plussers’ schriftelijk uit voor het invullen van de vragenlijst.

Terug