7. Individueel gezondheidsplan


Na afname van de anamnese stel je samen met de oudere een gezondheidsplan op. Hierbij ga je uit van de wensen en behoeften van de oudere en diens sociale omgeving. Het gaat dus niet alleen over ziekten en aandoeningen, maar er is vooral aandacht voor het welbevinden van de oudere. Belangrijk is om de eigen regie en het zelfmanagementvermogen van de oudere te stimuleren door het verlenen van hulp met ‘de handen op de rug’.

Opstellen gezondheidsplan

De uitkomsten op de screening-vragenlijst, de anamnese en het Spinnenweb van Positieve Gezondheid kunnen het gesprek rondom het gezondheidsplan ondersteunen. Wees proactief en bespreek met de oudere wat te doen als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet.

Het gezondheidsplan bevat de volgende onderdelen:

  • Waarden: wat vindt hij/zij belangrijk en hoe ziet hij/zij de toekomst?
  • Doelen: Formuleer doelen vanuit de oudere zelf.
  • Interventies: Besluit samen welke interventies en acties uitgezet worden, en stimuleer daarbij het zelfmanagementvermogen en eigen regie van de oudere.
  • Verantwoordelijke: Leg vast wie welke actie uitvoert.  

 

Elektronisch vastleggen

De afspraken verwerk je in een gezondheidsplan in VIP Samenwerken dat is opgebouwd volgens het SFMPC-model. Indien nodig maak je in het HIS episodes aan voor nieuwe geconstateerde problemen.

Bekijken?

Filmpje Gezondheidsplan in VIP Samenwerken klik hier

Terug