8. Interventies

Uitgebreide versie hoofdstuk 8

De interventies die beschreven worden in het gezondheidsplan dragen bij aan de doelen zoals geformuleerd met de oudere. Vaak zijn er meerdere effectieve interventies mogelijk. Door gezamenlijke besluitvorming maak je met de oudere een keus.

PDCA-cyclus

De interventies worden uitgevoerd, vastgelegd, gemonitord en eventueel bijgesteld. Dit is een PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Op die manier werk je continu aan kwaliteitsverbetering.


Plan: Individueel gezondheidsplan

Het gezondheidsplan dat je samen met de oudere hebt opgesteld vormt het uitgangspunt voor deze fase.

Check: monitoren interventies

Het is belangrijk de situatie van een kwetsbare oudere goed te blijven monitoren. Dit doe je door:

  • Regelmatig contact te onderhouden met de oudere en/of mantelzorger. Houd de situatie van de oudere goed in de gaten, bespreek eventuele andere wensen en behoeften en evalueer (het effect van) uitgevoerde interventies.
  • Te zorgen voor een regelmatige update van betrokken hulpverleners d.m.v. (telefonisch) overleg of via de chatfunctie in VIP Samenwerken.

Do: uitvoeren interventies

In deze fase worden de interventies uitgevoerd. In het gezondheidsplan heb je beschreven door wie de interventies in gang gezet en uitgevoerd worden. Probeer zoveel mogelijk het zelfmanagement van de oudere te stimuleren door hem/haar interventies te laten uitvoeren. Als casemanager/zorgcoördinator adviseer en ondersteun je de oudere daarbij. Vermeld de acties en behaalde resultaten in het gezondheidsplan in VIP Samenwerken, aanvullend op je eigen administratie.

Act: bijstellen gezondheidsplan

Op basis van bovenstaande informatie bepaal je of het gezondheidsplan aangepast moet worden. In dat geval breng je dat in tijdens het MDO. Wijzigingen bespreek je vervolgens met de oudere en/of mantelzorger voordat je het gezondheidsplan aanpast.

Terug