8.3 Mantelzorgondersteuning

Eén op de vijf patiënten in de huisartspraktijk verleent mantelzorg aan een kwetsbare naaste. Bijna de helft van de mantelzorgers heeft daarbij behoefte aan mantelzorgondersteuning. Door tijdig mantelzorgers te herkennen kan overbelasting voorkomen worden.

Uitgebreide versie hoofdstuk 8.3

(H)erken de mantelzorger

Veel mantelzorgers zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Het is belangrijk dat ze zich dit realiseren, zodat ze eerder om hulp of ondersteuning kunnen en durven vragen.

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling

Als de mantelzorger door overbelasting niet meer in staat is om goede zorg te verlenen spreken we van ontspoorde zorg. Voorbeelden van ontspoorde zorg zijn verwaarlozing, psychische of lichamelijke mishandeling, schending van rechten of financieel misbruik. Voor het bespreken van signalen, advies en meldingen kun je terecht bij medewerkers van Veilig Thuis Drenthe.

Verwijzen

Verwijs de mantelzorger door naar organisaties die ondersteuning kunnen bieden of (tijdelijk) zorg uit handen kunnen nemen. Het aanbod aan mantelzorgondersteuning verschilt per plaats, denk aan Mezzo, het gemeentelijk Wmo-loket en organisaties voor vrijwilligerszorg.

Ondersteun de mantelzorger

Ondersteun de mantelzorger door een luisterend oor te bieden en waardering en erkenning te uiten. Denk mee, geef advies en informatie zodat de mantelzorger zo goed mogelijk de zorg kan verlenen.

Signaleer overbelasting en ondersteuningsbehoefte

Door alert te zijn op signalen en klachten die vaak voorkomen bij mantelzorgers kun je achterhalen of je te maken heeft met een overbelaste mantelzorger. De belasting kan  je in kaart brengen met een vragenlijst:

Registreren

Maak de episode ICPC Z14 Probleem met ziekte partner aan in het HIS als iemand mantelzorg verleent en ICPC Z13 Probleem met gedrag partner als de mantelzorger problemen ervaart door de ziekte van de partner.
Als de mantelzorger niet in jouw huisartspraktijk is ingeschreven, verwijs hem/haar dan door naar de eigen huisarts voor ondersteuning en begeleiding.

Terug