9. Zelfmanagement en preventie

Uitgebreide versie hoofdstuk 9

Onderdeel van Integrale Ouderenzorg is het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma dat gericht is op het (blijven) voeren van de eigen regie en zo lang als mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven. Het bestaat uit twee delen:

  1. Bevorderen van de eigen regie
  2. Lokaal programma voor alle 75-plussers

1. Bevorderen eigen regie

Het kernteam stimuleert het zelfmanagementvermogen en de eigen regie van ouderen. Het team verleent zorg en begeleiding met ‘de handen op de rug’. Dit bevordert het vertrouwen in het eigen kunnen van de oudere. Daarnaast ondersteunen ze ouderen bij de besluitvorming rondom gezondheidsproblemen. Er zijn diverse zelfmanagementtechnieken en interventies beschikbaar die ingezet kunnen worden. De welzijnsorganisatie kijkt wat de vitale ouderen kunnen betekenen in de samenleving door ze bijvoorbeeld te leiden naar activiteiten en vrijwilligerswerk.

2. Lokaal programma

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale zelfmanagementprogramma. De invulling van het programma wordt bepaald in samenspraak met lokale partijen. Het doel van dit programma is ouderen te informeren en stimuleren op het gebied van voeding, bewegen en sociale contacten. Voor invulling van het lokale programma kun je denken aan informatiebijeenkomsten, workshops, lezingen en informatiemarkten.

Terug