Waarom we zijn opgericht?

Regie houden

In 2008 hebben huisartsen de coöperatie opgericht om de regie over chronische patiënten te houden én de ketenzorg zelf te organiseren. Bijna alle Drentse huisartsen zijn lid van de coöperatie geworden. Wij (HZD) zijn op 1 januari 2009 vanuit de coöperatie opgericht. HZD zorgt ervoor dat huisartsen zich volledig kunnen richten op hun kerntaak: het leveren van goede zorg.

Ketenzorg

De oprichting van de coöperatie en het bedrijf zijn het gevolg van een aantal grote veranderingen in de zorgverzekeringswet van 2006. Die veranderingen hadden gevolgen voor de chronische zorg; deze zorg zou voortaan in zorgketens worden georganiseerd, zodat verschillende zorgaanbieders met elkaar konden concurreren. Door de concurrentie zou de zorg "beter én goedkoper" worden.

Heft in eigen hand

Deze plannen voor de chronische zorg baarde de huisartsen grote zorgen.
Het beleid ging in tegen hun holistisch mensbeeld. Zo was er de angst dat patiënteninformatie zou versnipperen en dat het overzicht verloren zou gaan. Vooral bij een patiënt met meerdere chronische aandoeningen. Om die reden hebben de huisartsen in Drenthe besloten zelf de ketenzorg te organiseren.
En zo zijn we weer bij het begin: het ontstaan van de coöperatie.