Organisatiestructuur

Drentse Huisartsen (voorheen DHC) is eigenaar en 100% aandeelhouder van HZD BV. HZD BV heeft drie werkmaatschappijen waarin we onze activiteiten uitvoeren: Zorg, Scholing & Kwaliteit en Innovatie & Ontwikkeling. De directie van HZD is verantwoordelijk voor de HZD BV en haar werkmaatschappijen. Het bestuur van de Drentse Huisartsen stelt het door ons ontwikkelde beleid vast. De RvC ziet toe op de uitvoering.

HZD Zorg BV

Binnen deze BV geven we de ketenzorgcontracten vorm. HZD Zorg BV contracteert de verzekeraars en alle ketenpartners die een rol hebben bij de uitvoer van zorgprogramma's voor patiënten met de chronische ziekten diabetes mellitus type 2, COPD en/of CVRM.

HZD Scholing & Kwaliteit BV

Naast de borging van de gecontracteerde kwaliteit organiseren we scholingen voor onze ketenpartners binnen deze BV. Hiervoor zetten we diverse instrumenten in, zoals de kwaliteitsteams, benchmarkrapporten, casuïstiekbesprekingen, etc. Dit om de kwaliteit van de zorg te borgen en te verbeteren.

HZD Innovatie & Ontwikkeling BV

In deze BV worden verschillende innovatieprojecten uitgevoerd, zoals huisartsenopvolging, het praktijkmanagersnetwerk, de netwerkgroep huisartsencoördinatoren en Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn. Deze projecten hebben als doel de zorg en/of de organisatie van zorg te verbeteren.