Arbeidsvoorwaarden

HZD is continu in ontwikkeling. Dat past bij een groeiende organisatie binnen de gezondheidssector. Het is elke dag weer een uitdaging voor zorgprofessionals om goede en betaalbare zorg te leveren aan het sterk groeiend aantal mensen met een chronische ziekte in de provincie Drenthe.

Stimulering ontwikkeling
Om de zorgprofessionals in Drenthe, die zich bezig houden met chronische patiënten met Diabetes Mellitus type 2, COPD, Ouderenzorg en CVRM, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Daarom besteden wij veel aandacht en zorg aan onze medewerkers en blijven we hen stimuleren zich te ontwikkelen en te groeien in hun kennis, houding en vaardigheden.

CAO huisartsenzorg
Alle arbeidsvoorwaarden zijn verder conform de CAO huisartsenzorg. Wil je meer informatie over de arbeidsvoorwaarden? Die kun je vinden in de digitale versie van de CAO huisartsenzorg.