Versterken samenwerking GGZ-keten

Welkom!

Welkom op de pagina waar je alles over de GGZ ontwikkelingen in de regio Drenthe vindt. 

Op verzoek van de Drentse Huisartsen hebben HZD en GGZ Drenthe de handen ineengeslagen voor een betere samenwerking in de geestelijke gezondheidszorgketen in Drenthe. Aanleiding was onzekerheid over de POH-GGZ constructie bij Indigo en onvrede over de wachttijden en communicatie van de geestelijke gezondheidszorg. Om die reden is eind januari 2017 een start gemaakt met het project “versterking van de GGZ-keten”. 

De ideale samenwerking

In dit project staat de samenwerking tussen huisartsen, POH-GGZ, psychologen en psychiaters centraal en onderzoeken we hoe we gezamenlijk de geestelijke gezondheidszorg in Drenthe kunnen leveren. Nu en in de toekomst. Daarbij komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe ziet de ideale samenwerking eruit in geval van planbare zorg én in geval van een crisissituatie?
  • Wat is de meest optimale constructie voor de POH-GGZ om zijn of haar taken uit te voeren? 
Meer weten over het project GGZ?

Afspraken in geval van crisis bij patiënten met psychogeriatrische klachten.

een werkafspraak voor de GGZ: wat zijn de afspraken igv crisis bij patiënten met psychogeriatrische klachten.

Meldpunt GGZ zorgt voor verduidelijking

Meldpunt GGZ zorgt voor verduidelijking

“De communicatie in de GGZ-keten kan beter”. Een veelgehoorde uitspraak over de samenwerking in deze keten. Om meer grip te krijgen op waar de knelpunten precies zitten, hebben we in februari 2018 het meldpunt GGZ ingesteld. 

Uitgelicht
We hebben een aantal meldingen ontvangen en vandaag lichten we er eentje uit die voor onduidelijkheid bij zowel de huisarts als de psychiater zorgt. Het gaat om een GGZ patiënt in crisis, die in een grensgebied van onze provincie woont en niet naar GGZ Drenthe wil. Wat nu? We hebben de afspraken erbij gepakt. 

Afspraken rond crisis en grensgebieden

  1. Patiënten mogen zelf de plaats van behandeling kiezen. Dus ook buiten de provincie. Zo kunnen patiënten die in Overijssel wonen wel in Meppel worden behandeld.
  2. Vindt er een crisis plaats? Dan wordt de patiënt bezocht door de crisisdienst uit de betreffende plaats waar de patiënt zich bevindt.
  3. Is een opnameplek nodig? Dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van de bezoekende crisisdienst.
  4. Bijvoorbeeld: Een patiënt is onder behandeling bij GGZ Drenthe en hij of zij bevindt zich tijdens de crisis in Overijssel. Dat betekent dat de crisisdienst van Dimence verantwoordelijk is voor het bezoek en zo nodig voor het vinden van een (tijdelijke) opnameplek.

Deze afspraken gelden voor alle grensgebieden en zijn gemaakt met Lentis, GGZ Friesland en Dimence.

Vragen?
Heb je vragen over dit bericht. Neem dan contact met ons op per mail of bel naar 088-0504000

 

Update project ‘versterking GGZ-keten’

Update project ‘versterking GGZ-keten’

Nieuw in dit traject is dat we, op verzoek van meerdere Drentse huisartsen, óók de POH GGZ gaan ondersteunen; een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Dit doen we door samen met Indigo specifieke scholingen voor de POH GGZ te organiseren én door hem of haar te betrekken in de afstemming met andere zorgverleners.  

Scholingsbehoefte
Alle POH's GGZ hebben onlangs een enquête ontvangen, waarmee ze kunnen aangeven welke scholingen zij belangrijk vinden. De uitkomsten gebruiken we als basis voor ons scholingsaanbod. We verwachten komend najaar (2018) de eerste scholing voor POH's GGZ aan te bieden.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt . Dat kan via  mail of telefoon 088-0504000

Acute zorg

Acute zorg

GGZ Drenthe heeft voor verwijzers een stroomschema gemaakt met wat te doen in geval van een crisissituatie.

Toolkit GGZ zorg in huisartsenpraktijk

Toolkit GGZ zorg in huisartsenpraktijk

Als huisarts heb je een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit GGZ biedt alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die je nodig hebt bij het vervullen van die rol. Bent je bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en ken je de nieuwe verwijsafspraken al?

Link naar toolkit GGZ: Download 170629_ggz-in-huisartsenpraktijk-pc_laptop_def.pdf

De toolkit is ontwikkeld door de LHV in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG.


Vragen? 

Je kunt Ingeborg gemakkelijk bereiken per mail of via telefoonnummer 06 - 57 05 27 71. 

Terug