Versterken samenwerking GGZ-keten

Welkom!

Welkom op de pagina waar je alles over de GGZ ontwikkelingen in de regio Drenthe vindt. 

Op verzoek van de Drentse Huisartsen hebben HZD en GGZ Drenthe de handen ineengeslagen voor een betere samenwerking in de geestelijke gezondheidszorgketen in Drenthe. Aanleiding was onzekerheid over de POH-GGZ constructie bij Indigo en onvrede over de wachttijden en communicatie van de geestelijke gezondheidszorg. Om die reden is eind januari 2017 een start gemaakt met het project “versterking van de GGZ-keten”. 

De ideale samenwerking

In dit project staat de samenwerking tussen huisartsen, POH-GGZ, psychologen en psychiaters centraal en onderzoeken we hoe we gezamenlijk de geestelijke gezondheidszorg in Drenthe kunnen leveren. Nu en in de toekomst. Daarbij komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe ziet de ideale samenwerking eruit in geval van planbare zorg én in geval van een crisissituatie?
  • Wat is de meest optimale constructie voor de POH-GGZ om zijn of haar taken uit te voeren? 
Meer weten over het project GGZ?
Acute zorg

Acute zorg

GGZ Drenthe heeft voor verwijzers een stroomschema gemaakt met wat te doen in geval van een crisissituatie.

Toolkit GGZ zorg in huisartsenpraktijk

Toolkit GGZ zorg in huisartsenpraktijk

Als huisarts heb je een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit GGZ biedt alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die je nodig hebt bij het vervullen van die rol. Bent je bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en ken je de nieuwe verwijsafspraken al?

Link naar toolkit GGZ: Download 170629_ggz-in-huisartsenpraktijk-pc_laptop_def.pdf

De toolkit is ontwikkeld door de LHV in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG.


Vragen? 

Je kunt Ingeborg gemakkelijk bereiken per mail of via telefoonnummer 06 - 57 05 27 71. 

Terug