Aan de slag met CVRM, scholing voor assistenten

Binnen het zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) van HZD is in veel huisartspraktijken een belangrijke taak weggelegd voor de praktijkassistente, maar…

- Hoe bepaal je hoe groot het risico is op een hart- en vaatziekte?
- Welke interventies zijn dan zinvol?
- Wanneer komt iemand eigenlijk in aanmerking voor het CVRM?
- Hoe richt ik mijn consult zodanig in dat ik voldoende tijd heb om iemand te kunnen motiveren?

Vragen waar je als startende en ook als ervaren praktijkassistente tegen aan kunt lopen. 

Aan de orde komt:

  • Waarom het Cardiovasculair Risicomanagement
  • Wie komt in aanmerking voor CVRM-keten
  • Risicoprofiel; vastleggen en interpreteren
  • Consultvoering
  • Welke interventies zijn mogelijk

Na het volgen van deze nascholing kun je zelfstandig een risicoprofiel opstellen en het CVRM-consult adequaat uitvoeren. 

Programma

17.30 uur - Inloop met soep en broodjes
18.00-19.00 uur - Scholing
19.00 uur - Pauze
19.15 – 20.15 uur - Scholing
20.15 uur - Afsluiting

Docent

Jolanda Rieks

Accreditatie

De scholing is geaccrediteerd bij KABIZ voor 2 punten.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor doktersassistenten in de huisartsenpraktijk.