CASPIR - module 6

In deze zesde module van de nascholing CASPIR staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Je dient voor deze cursus daarom zelf casuïstiek in te brengen. Per praktijk moet één uitgevoerde longfunctiemeting (een herhaalbare meting voor en een herhaalbare meting na BD) worden ingeleverd. Wanneer je je hebt aangemeld krijg je hiervoor een format toegestuurd per mail. Het is de bedoeling dat je dit format gebruikt voor de presentatie van de longfunctiemeting. 

De longfunctiemeting dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst te worden ingeleverd, zodat de sprekers voldoende tijd hebben de longfunctiemetingen te beoordelen. Voor vragen kun je contact opnemen met Alice Stuivenberg-Doeve. Zij is bereikbaar per mail (Alice.stuivenberg@astrazeneca.com) of per telefoon (06-53629227).

Programma

17.30 uur - ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur - aanvang herhalingscursus 

  • Welkom en inventarisatie vragen
  • Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie
  • Leerpunten en planning bijeenkomst

20.30 uur - einde bijeenkomst

Sprekers

Bert van Bremen - kaderarts
Bart van Heemst - longarts
Peter de Laat - longfunctieanalist

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 3 punten bij de CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De herhalingscursus van de spirometrie nascholing CASPIR is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en maakt onderdeel uit van de aangeboden activiteiten voor hercertificering CASPIR. De herregistratie geldt voor de professional waarvan de registratie van drie jaar binnenkort verloopt.

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca.