CASPIR - module 1 t/m 5

De spirometrie nascholing CASPIR is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De scholing bestaat in totaal uit vijf modules. De inhoud van deze modules staat hieronder beschreven.

Module 1

De eerste module bestaat uit het doornemen van de e-learning. Na je inschrijving ontvang je de link naar de website waarop de e-learning beschikbaar gesteld wordt.

Module 2

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Korte achtergrond van spirometrie
 • Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn 2005
 • Inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 ten aanzien van spirometrie
 • Start van de interpretatie

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • 17.45 uur – ontvangst met soep en broodjes
 • 18.15 uur – aanvang scholing 
 • 21.45 uur – einde bijeenkomst

Module 3

Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium (accreditatie 2 uur).

Module 4

In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten. Beoordeling door een longfunctieanaliste (accreditatie 1 uur).

Module 5

Avondnascholing op een nog nader te bepalen datum (accreditatie 3 uur). De onderwerpen die tijdens deze avond centraal staan zijn: 

 • Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
 • Interpretatie van de eigen casuïstiek
 • Organisatie spirometrie
 • Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
 • Praktijkexamen en afsluitende kennistoets

Sprekers

S. Rutgers - longarts
H. Groen - longfunctieanalist

Accreditatie

De totale nascholing wordt voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd door de CAHAG.

Certificaat

Afhankelijk van je functie in het spirometrisch proces (uitvoering versus interpretatie) krijg je na afloop van de totale cursus een certificaat voor interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van spirometrie.

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca.