CASPIR - module 6 - Hoogeveen

De herhalingscursus van de spirometrie nascholing CASPIR is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en maakt onderdeel uit van de aangeboden activiteiten voor hercertificering CASPIR*. 

Programma
17.30 uur - ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur - aanvang herhalingscursus 

  • Welkom en inventarisatie vragen
  • Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie
  • Leerpunten en planning bijeenkomst

20.15 uur - einde bijeenkomst

Inhoud
In deze zesde module van de nascholing CASPIR staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Je dient voor deze cursus daarom zelf casuïstiek in te brengen. Per praktijk moet één uitgevoerde longfunctiemeting (een herhaalbare meting voor en een herhaalbare meting na BD) worden ingeleverd. Wanneer je je hebt aangemeld krijg je hiervoor een format toegestuurd per mail. Het is de bedoeling dat je dit format gebruikt voor de presentatie van de longfunctiemeting. 

De longfunctiemeting dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst te worden ingeleverd, zodat de sprekers voldoende tijd hebben de longfunctiemetingen te beoordelen. Voor vragen kun je contact opnemen met Alice Stuivenberg-Doeve. Zij is bereikbaar per mail (Alice.stuivenberg@astrazeneca.com) of per telefoon (06-53629227).

Gastsprekers
J. Horsch, longarts in het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen en E. Kreeft, longfunctieanalist.

Accreditatie
Door de CAHAG worden voor het volgen van deze module twee punten geaccrediteerd.

Kosten
Huisarts: € 80,-
Praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes: € 60,-

 

*De herregistratie geldt voor de professional waarvan de registratie van drie jaar binnenkort verloopt. In de nieuwsbrief van de HZD wordt je geïnformeerd over hoe je de aanvraag voor herregistratie kunt indienen.

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca.