Casuïstiekbespreking astma/COPD - regio Hoogeveen

In Hoogeveen is het idee van een laagdrempelige consultatie van de longarts uitgewerkt tot een reguliere casuïstiekbespreking astma/COPD. De bedoeling van deze casuïstiekbesprekingen is om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan huisarts en POH in de zorg voor patiënten met astma en COPD in de huisartspraktijk. Huisartsen en POH nemen een virtuele verwijsbrief mee met de vraagstelling en relevante gegevens waaronder een laatste spirometrie. Als er geen eigen casus wordt meegenomen kan men leren van andermans inbreng. Voor de POH geldt als voorwaarde dat de patiënt eerst met de huisarts moet zijn besproken en er een gezamenlijke vraagstelling is geformuleerd.

Spreker

-

Aanmelden

Opgave via secretariaat longgeneeskunde tel. 0528-286342 of per mail secr.longgeneeskunde@bethesda.nl onder vermelding van naam huisarts/POH met naam en geboortedatum patiënt.

Inbrengen casuïstiek

Voor het inbrengen van casuïstiek kunt u gebruik maken van een ‘virtuele verwijsbrief’ vanuit het HIS of van het formulier in onderstaande download.