Casuïstiekbespreking DM - regio Emmen

Programma

19:30 - 19:35          Ontvangst door Jaap Haije, Regio huisartscoördinator.

19:35 - 20:00          Dieetproblemen bij DM2, ingeleid door Jeannette van der Laan, diëtiste.

20:00 - 20:10          Pauze

20:10 - 21:30          Casuïstiek DM begeleiding. Consulenten: René Wouters, internist en de leden van het kwaliteitsteam DM.

Dieetproblemen

Iedereen weet hoe belangrijk het dieet nog steeds is bij de behandeling bij DM2. Maar iedereen weet ook hoe moeilijk het is om leefstijl wezenlijk te veranderen: vaak blijft men volharden in oude gewoonten. Hoe benadert de diëtiste dit probleem en kunnen we hiervan wat leren?

Casuïstiek en vragen

Casus met vraagpunten zijn welkom, maar ook casus met problemen, die na interventie een (gewenst of ongewenst) vervolg kregen, zodat we er allemaal van kunnen leren.

We streven naar een interactieve bijeenkomst. Het is belangrijk om van te voren casuïstiek aan te leveren die tijdens de bijeenkomst wordt besproken. De casuïstiek/vragen kunt u tot 2 november via e-mail sturen naar kwaliteitsteams@hzd.nu gebruik daarbij bij voorkeur het casuïstiekformulier. 

Opgave

We kunnen maximaal 30 deelnemers plaatsen, dus meld u snel aan.

U kunt zich tot maandag 2 november 2015 opgeven via de website www.hzd.nu/scholing.

Als u niet komt is een mailtje met vermelding van de reden welkom.

Organisatie

Deze casuïstiekbespreking wordt georganiseerd vanuit het kwaliteitsteam HZD regio Emmen, René Wouters, Jeanet Winkel, Heidi Strijker, Siska van der Vlugt, Anita Truin, Jaap Haije.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.