Coördinatoren kernteam

Vanaf 1 januari 2018 is er voor elk kernteam een coördinator beschikbaar. Hij of zij is onderdeel van het kernteam en wordt kartrekker. De leden van het team beslissen zelf wie deze rol gaat uitvoeren. Ben jij degene die deze taak op zich neemt? Meld je dan aan voor deze scholing.  Je krijgt grip op de werkzaamheden die met deze rol gepaard gaan. Het is handig deze scholing tijdig te volgen.

Programma

Goede integrale ouderenzorg vraagt om een stevig netwerk en je ouderenpopulatie in kaart te hebben. We beginnen deze scholing met stap 1: samenwerken. Je leert hoe je je kernteam coördineert, zowel samenwerken in het team als rondom het team met bijvoorbeeld sociale wijkteams. Vervolgens gaan we in op casefinding: we maken gebruik van ondersteunende middelen zoals het ouderenrapport in VIPLive en de DALEZ-lijst die je nodig hebt voor het in kaart brengen van de ouderen. Stap 3: borging. We bieden je deze avond handvatten hoe je het beste met je kernteam de huidige stand van zaken evalueert. 

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Voor alle coördinatoren kernteams. Deze avond stoomt je klaar voor deze nieuwe rol. In de loop van 2018 organiseren we intervisiebijeenkomsten specifiek voor de coördinatoren kernteams. Meer informatie hierover ontvang je tijdens deze avond.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze scholing door een mail te sturen naar Myriam Bijstra.