De nieuwe NHG-Standaard CVRM 2019

Maar liefst 450 patiënten per normpraktijk hebben een verhoogd cardiovasculair risico. Een groot deel hiervan krijgt ketenzorg. De standaard 2019 wordt op veel essentiële punten aangepast, waardoor een goede voorbereiding noodzakelijk is. De grootste verandering zit hem in de risicoschatting; de indeling primaire en secundaire preventie is verlaten. We spreken van zeer hoog-, hoog- of laag tot matig verhoogd risico. De weging van diabetes, nierschade en bijvoorbeeld overgewicht is aanzienlijk anders dan in de vorige standaard. Hiermee is de nieuwe standaard veel meer op het risico van de individuele patiënt gericht en wordt het minder een kookboek en dus wat lastiger te hanteren. Naast veel andere aanpassingen is er ook veel aandacht voor ouderen en tools om risico met je patiënten te bespreken. Deze nascholing leidt je door de hele standaard en geeft snel duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen die erin staan.

Programma

17.30 uur | Ontvangst met maaltijd
18.00 uur | Start scholing
20.00 uur | Afsluiting

Sprekers

Jan Contermans, kaderarts HVZ i.o.
Tineke Holwarda, kaderarts HVZ i.o.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd voor 2 punten bij CvAH, V&VN en NVvPO.