De nieuwe richtlijnen voor de claudicant

Nederland loopt al jaren voorop in de begeleiding van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden door te starten met gesuperviseerde looptraining bij daartoe gecertificeerde fysiotherapeuten.  Hier is veel wetenschappelijk onderzoek aan vooraf gegaan en zijn verschillende zorgverleners op gepromoveerd. Dit heeft geleid tot aanpassing van de internationale richtlijnen diagnostiek en behandeling van patiënten met PAV. Tijdens deze avond gaan we hier dieper op in.

Programma

18.30 – 19.00 - Inschrijving
19.00 – 19.30 - De nieuwe richtlijnen | dhr. J.W.Brakel, verpleegkundig specialist
19.30 – 20.00 - Enkel arm index op het vaatlab | dhr. E. Hilhorst, vaatlaborant
20.00 – 20.30 - Pauze
20.30 – 21.00 - Behandeling van de claudicant | dhr. F. Reichenfeld, fysiotherapeut
21.00 – 21.30 - Afsluitende borrel

Voorzitters | dhr. J.W. Brakel (verpleegkundig specialist) en een van de vaatchirurgen.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd voor 2 punten bij NAPA, CvAH, NVvPO, V&VN en KNGF.

Voor wie is deze avond bedoeld?

Deze avond is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, physician assistents, fysiotherapeuten en verdere geïnteresseerden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze avond via de website van Treant. Vragen en opmerkingen kun je sturen aan: vaatsymposium@live.nl