Diabetes Challenge 2019; stap ook in als praktijk!

De Nationale Diabetes Challenge is een 20 weken durend wandelevenement dat de kwaliteit van leven voor patiënten met diabetes verbetert. Zorgprofessionals en patiënten lopen wekelijks samen en werken zo aan een gezonde leefstijl. In het voorjaar van 2019 start een nieuwe editie. Wij dragen de Diabetes Challenge een warm hart toe en willen huisartsenpraktijken stimuleren om te gaan starten met de Diabetes Challenge. Hiervoor is de samenwerking met Sport Drenthe en de Bas van de Goor Foundation gezocht.

We gaan de Diabetes Challenge stimuleren door het volgende:

  1. Organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over het opstarten van de Diabetes Challenge
  2. Het inschrijfgeld voor een huisartsenpraktijk wordt door ons betaald
  3. Aan elke huisartsenpraktijk wordt een buurtsport coach gekoppeld die kan ondersteunen bij de organisatie van de Diabetes Challenge
  4. Wij betalen de helft van het busvervoer voor deelnemers naar de slotdag op 28 september 2019

Voorlichtingsbijeenkomst

Op woensdag 16 januari komt de Bas van de Goor Foundation uitleg geven over de Diabetes Challenge en hoe dit te organiseren. Ook hoor je hier ervaringsverhalen van een huisarts, praktijkondersteuner en deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst is er ook al ruimte om samen met de eigen huisartsenpraktijk en een buurtsport coach afspraken te maken over de praktische organisatie.

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar: kwaliteit@hzd.nu.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Siska van der Vlugt: s.vandervlugt@hzd.nu of 06-30237163

Programma

17.30 uur | Inloop met buffet
18.00 uur | NDC presentatie
19.00 uur | Interview ervaringsdeskundigen
19.20 uur | Ronde tafel
20.00 uur | Einde