EKC-basiscursus

Deze cursus leidt huisartsen op tot Erkend KwaliteitsConsulent (EKC). Vanaf 1 januari 2010 is het voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) verplicht een EKC in de groep te hebben. De toekomstige accreditering van huisartsenpraktijken roept allerlei vragen op naar verbeterplannen in de huisartsenpraktijk. Patiënten, overheid en zorgverzekeraars vragen van huisartsen om zich bezig te houden met kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in de eerste lijn. Nascholing alleen is dan vaak niet voldoende.

Taken Erkend KwaliteitsConsulent

  • het coördineren van nascholing binnen Hagro, toetsgroep of ander samenwerkingsverband;
  • het coördineren van FTO-bijeenkomsten;
  • het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten, intermediair zijn tussen huisartsengroep en WDH (dat wil zeggen: de wensen van de groep met betrekking tot deskundigheidsbevordering kenbaar maken bij de WDH en de plannen van de WDH kenbaar maken in de groep).

Programma

De basiscursus bestaat uit twee dagen. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: hoe motiveer ik mijn groep; nieuwe onderwijsideeën; het maken van kwaliteitsplannen. Na de basiscursus zullen er jaarlijkse regionale terugkomdagen georganiseerd worden, waar opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld kunnen worden.

  • Dag 1: donderdag 17 januari 2019 | 9.00 - 17.00 uur
  • Dag 2: dinsdag 29 januari 2019 | 13.30 - 21.00 uur

Kosten

€450,- voor twee dagen