Gevolgen nieuwe standaarden astma/COPD voor diagnostiek en behandeling

Binnenkort komen voor astma en COPD nieuwe versies van de bestaande richtlijnen/standaarden uit. Op basis hiervan zal de praktijkvoering moeten worden aangepast. De HZD organiseert twee specifieke nascholingen, waarbij aandacht wordt besteed aan de vernieuwingen en de gevolgen daarvan voor de patiënt, huisarts en praktijkondersteuner. 

Inhoud scholing

In deze scholing zal aandacht worden besteed aan de diagnostiek en met name de plaats van de spirometrie daarin. Er wordt namelijk anders aangekeken tegen het afnemen van spirometrie bij verdere monitoring. Ook zullen het begrip astmacontrole en de consequenties voor het beleid worden besproken. De patiënt krijgt meer invloed door aandacht te besteden aan ziektelast en zelfmanagement. Tenslotte gaat de scholing in op medicatie op maat en het belang van aandacht voor niet-medicamenteuze interventies.

Ook bij COPD komt het begrip ziektelast in het vizier. De concrete percentages van de GOLD-criteria zijn niet meer maatgevend voor het inschatten van de ernst van de COPD. Daarom zal er tijdens de scholing ook aandacht zijn voor de plaats van de spirometrie bij de monitoring van COPD. Tevens wordt het belang van exacerbatiemanagement aangestipt (hierover volgt in het najaar specifieke en meer uitgebreide nascholing). Voor astma en COPD zijn de landelijke transmurale afspraken (LTA) aangepast.

Programma

17.30 uur - ontvangst met soep en broodjes

18.00 uur – aanvang training  

20.00 uur - einde bijeenkomst

Voor wie is de scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen.