Hartfalen in de huisartsenpraktijk

Vrijwel alle patiënten met hartfalen worden in de tweede lijn op de hartfalenpolikliniek begeleid. Tot nu toe. We hebben namelijk afspraken gemaakt met de cardiologen van het WZA en Treant over de samenwerking rondom hartfalen en hartfalencontroles in de eerste lijn.

Waarom in de eerste lijn?

Een deel van deze controles past hier goed. Denk bijvoorbeeld aan de oudere patiënt, die je praktijk frequent bezoekt voor andere chronische aandoeningen. Voor hem of haar kan het gemakkelijk zijn deze zorg voortaan in de huisartsenpraktijk te ontvangen. Ook medicatie en behandelprioriteiten worden hier beter op de patiënt afgestemd. Een ander voordeel is dat de kennis van hartfalen in de praktijk verder toeneemt. De diagnose ‘hartfalen’ stel je daardoor gemakkelijker en eerder. Vooral bij je chronische patiënten met DM type 2, CVRM en/of COPD. De tweede lijn vervult hierbij een belangrijke consultatiefunctie.

Hoe bereid je je hierop voor?

We hebben een zorgprotocol Hartfalen ontwikkeld. Hierin staat duidelijk beschreven welke controles je gaat doen, wat je doet bij een ontregeling en welke samenwerking met zorgpartners wenselijk is.
Hierin vind je ook informatie over de financiering.

Wil je hiermee aan de slag?

Van een cardioloog en een hartfalenverpleegkundige krijg je deze avond informatie over hartfalen en de behandeling. Jan Contermans en Tineke Holwarda, onze kaderartsen Hart en Vaatzieken i.o., bespreken het zorgprotocol en de behandeling van stabiel ingestelde patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk. 

Programma

17.30 uur - Ontvangst met lopend buffet
18.00 uur - Inleiding | Jan Contermans, kaderarts HVZ i.o.
18.15 uur - Fysiologie van hartfalen en behandeling in de tweede lijn | Richard de Jong, cardioloog WZA en Rieanne Aardema, hartfalenverpleegkundige
19.30 uur - Pauze
19.45 uur - Hartfalen in de huisartsenpraktijk en samenwerking hartfalenpoli WZA  | Jan Contermans
20.30 uur - Afsluiting

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd voor 2 uur bij CvAH.