IMIS voor gevorderden

Tijdens de Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) leer je hoe je de instructie voor het innemen van inhalatiemedicatie kan optimaliseren. Dit is erg belangrijk, omdat in de praktijk nog te vaak blijkt dat patiënten verward raken doordat zij verschillende instructies ontvangen over hetzelfde medicament en/of de toedieningsvorm. 

Streven naar uniformiteit in de instructie: protocollen

De optimalisatie van de instructie bestaat voor een groot deel uit het streven naar uniformiteit. De patiënt dient – ongeacht waar hij of zij de instructies krijgt – altijd dezelfde uitleg te ontvangen. Dit bevorder het begrip en daarmee de inhalatie. Uniformiteit in instructies kan worden gewaarborgd door gebruik te maken van inhalatieprotocollen.

Deze protocollen zijn voor elk medicament en elke inhalator opgemaakt. De protocollen worden jaarlijks op basis van de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen bijgesteld. Bovendien worden ze wetenschappelijk getoetst door de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de nascholing zullen de verschillende protocollen worden doorgenomen. 

Programma

18.00 uur – ontvangst met broodjes
18.30 uur – start scholing
21.00 uur – einde scholing 

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. 

Bijzonderheden

De Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) maakt onderdeel uit van het ketenzorgprogramma COPD, voor huisartsen (1 keer per 5 jaar) en praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen (1x per 2 jaar).