Inspiratiebijeenkomst praktijkmanagers

Inmiddels hebben ruim 20 praktijken deelgenomen aan een quickscan, waarmee de organisatiegraad van de huisartsenpraktijk in kaart wordt gebracht. We delen graag de resultaten en de top 5 van de gegeven adviezen. 

Inspiratie-sessies

We hebben met elkaar een enorm potentieel aan kennis en competenties in huis. Sommige praktijkmanagers wisselen al uit in intervisiegroepjes. Er is een Haweb-groep, maar wij denken dat er nog veel meer mogelijk is in het delen van kennis. We organiseren verschillende inspiratie-sessies, waarbij we ervan uitgaan dat we als professionals allemaal wat komen halen én brengen. 

Sessie 1 - Huisartsen zijn doeners, wat moet een praktijk met een missie en visie?
Een missie en visie is niet altijd grijpbaar en soms lijkt het niet veel te maken te hebben met de waan van de dag.  Toch kan juist een visie richting geven aan wat je de komende jaren wel gaat doen en wat niet.
Ga met elkaar in gesprek over de missie en visie van de jouw praktijk, of het ontbreken daarvan. Hoe zou je hier binnen je eigen praktijk mee aan de slag kunnen?

Sessie 2 - ‘De’ praktijkmanager – wie is dat?
Wat doet een praktijkmanager, waar staat de praktijkmanager in de organisatie: boven, onder of naast de huisarts, POH of assistente. Zijn alle niet patiënt gebonden taken managementtaken? Praat mee over de mogelijkheden, de voor- en nadelen en het profiel van de toekomst.

Sessie 3 - ‘Starten met LEAN, hoe dan?'
Je wilt in de praktijk starten met LEAN, of jullie zijn al voorzichtig gestart. Maar hoe zorg je dat de neuzen dezelfde kant op staan, wat zijn de valkuilen, kom je kleine en grote succesverhalen delen en inspiratie opdoen om te starten!

Sessie 4 - ‘Verzuim en inzetbaarheid. Heb jij de regie’
Aangezien verzuim een grote kostenpost kan zijn voor een huisartsenpraktijk gaan we met elkaar in gesprek hoe je om gaat met verzuim en welke mogelijkheden je hebt om invloed te hebben op verzuim en inzetbaarheid.

Sessie 5 - Help, hoe stelp je datalekken?
Er wordt wat afgelekt, patiëntenbrieven vanuit het ziekenhuis of andere instellingen die niet bij ons horen, doorverwijzingen van ons die bij de verkeerde instelling terecht komen, dossieroverdrachten met daarin gegevens van hele andere personen. Dit valt allemaal onder datalekken en er zijn nieuwe richtlijnen over het melden ervan. Melden is één ding, maar hoe stelpen we het datalekken? 

We sluiten de middag af met een lekker hapje en drankje. Kom ook kennis delen, netwerken en inspiratie opdoen voor je vak!

Aanmelden

Aanmelden voor deze inspiratiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar Marijke Blommendaal. Je kunt 2 inspiratiesessie bijwonen. Graag je top 3 sessies doorgeven waar je bij wilt zijn.