Inspiratiesessie integrale ouderenzorg Hoogeveen

Successen en blinde vlekken in de samenwerking

Het doel van deze inspiratiesessie is het uitwisselen van ervaringen met de integrale ouderenzorg & welzijn, delen van kennis over wat de partners te bieden hebben en het maken van afspraken over de werkwijze in het multidisciplinair overleg.

Programma

17.00 uur - Inloop met koffie/thee/sapje
17.30 uur - Welkom door de wethouder Erik Giethoorn: waarom zijn wij in Hoogeveen met integrale ouderenzorg & welzijn gestart?
17.40 uur - Korte pitches van verschillende betrokkenen over wat zij vanuit hun discipline te bieden hebben, inspiratie/successen die we willen delen, en wat zij als meerwaarde ervaren in de samenwerking

  • Maatschappelijk werk
  • WMO consulent- Wat wordt vergoed en wat niet? Hoe zit het met de inkomensgrens?
  • Wat kan de specialist ouderenzorg bieden?
  • Wijkverpleging
  • Hoe activeer je ouderen? welzijnswerk
  • Mantelzorg

18.00 uur - Maaltijd en netwerken
18.45 uur - Casefinding en screening: ervaringen delen door Gé Donker, huisarts en lid gezondheidsraad en onderzoeker NIVEL
19.00 uur - De spelregels in het Multi Disciplinair Overleg. Interview met Frans Capellen (SO) en Janita Minderhoud (kaderarts ouderenzorg)
19.15 uur - In groepen per praktijk aan de slag:

  • Oefenen met een casus en met casefinding
  • Toelichting op het concept protocol door Heidi Strijker

20.00 uur - Plenair terugkoppelen resultaten uit de subgroepen. Onderwerpen voor een volgende inspiratiebijeenkomst?
20.30 uur - Afsluiting

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 3 punten bij CvAH, NVvPO en V&VN.

Voor wie is deze avond bedoeld?

Deze avond is bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de huisartspraktijken rond de integrale ouderenzorg & welzijn Hoogeveen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze inspiratiesessie kan door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.