Klinische Avond 'Down the drain'

Onlangs berichtte Trouw dat huisartsen in Brabant afspraken maken over het voorschrijven van naproxen versus diclofenac. Niet vanuit gastro-intestinale of cardiale overwegingen, maar omdat naproxen minder belastend zou zijn voor het oppervlaktewater! Ook voor andere middelen bepaalden zij voorkeuren.

Is dat zinnig? Hoe groot is eigenlijk het probleem van medicatie in oppervlaktewater. Wat gaat er allemaal “down the drain?” En welke medicatie geeft dan problemen? Zouden artsen er bij het voorschrijven van medicatie of het instrueren van patiënten rekening mee moeten houden? Dhr. K. van de Ven van waterschap Noorderzijlvest zal op deze vragen antwoord proberen te geven.

Ook de Essure behandeling is ‘down the drain’, maar dan figuurlijk. Was dit nodig? Hierover komt dhr. A. Sluijmer aan het woord.

De andere twee onderwerpen zijn evenzeer interessant en vooral klinisch relevant: wat iedere dokter moet weten van QT verlengende medicatie en het belang van vroege detectie en vroege interventie van psychotische aandoeningen bij adolescenten. Hierover spreken apotheker mevr. E. Helfrich en psychiater dhr. J. Arends.

Namens de klinische-avond-commissie WZA en de WDH Noord en Midden Drenthe nodigen wij u van harte uit om op 4 oktober aanwezig te zijn!

Programma

17.30 uur Ontvangst met koffie en cake
17.45 uur QT-verlengende medicatie - mevr. E. Helfrich, apotheker WZA
18.15 uur De adolescent, het brein en de psychose - dhr. J. Arends, psychiater GGZ Drenthe
18.45 uur Buffet
19.30 uur Medicatie in het water - dhr. K. van de Ven, beleidsadviseur waterschap Noorderzijlvest
20.00 uur De Essure weggegooid - dhr. A. Sluijmer, gynaecoloog WZA
20.30 uur Afsluiting

Accreditatie

Voor huisartsen en specialisten is deze nascholing voor 2 uur geaccrediteerd.

Aanmelden

Huisartsen kunnen zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.

Specialisten kunnen zich per mail aanmelden bij Ineke de Groot.

Deelnamekosten

Voor deze nascholing bent u geen deelnamekosten verschuldigd.

Organisatie

WDH Noord en Midden Drenthe: E.S. Krijgsveld en M. Vitali
Klinische avondcommissie WZA: mw. A.E. Bollen, mw. C.A. Swinkels en Y. Faber 

Deze cursus heeft al plaats gevonden, het is daarom niet meer mogelijk om je voor deze cursus in te schrijven.