Kom van je eiland

Eén van de uitkomsten uit de quickscantrajecten is dat huisartsenpraktijken eilandjes zijn en dat er weinig gedeeld wordt over praktijkvoering, de te maken en gemaakte keuzes en de oplossingen. Dat kan handiger en slimmer.

Sessie 'Durf te vragen'

We organiseren een sessie van 3 uur waarin praktijkmanagers en huisartsen elkaar gaan helpen door het delen van kennis over praktijkvoering en praktijkmanagement. 

Met de werkvorm ‘Durf te vragen’ brengen alle deelnemers een vraag mee naar de sessie over hun eigen praktijk en na het verhelderen van de vraag geven de andere deelnemers input en mogelijke oplossingen. Resultaat is een palet aan ideeën en oplossingsmogelijkheden voor alle deelnemers.

Programma

17.00 uur | Inloop met broodjes
17.30 uur | Start sessie
21.30 uur | Afsluiting

Begeleiders

Marijke Blommendaal
Gerda Ballast

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Deze sessie is bedoeld voor huisartsen die zich bezig houden met praktijkvoering en voor praktijkmanagers die leiding geven aan een of meer huisartsenpraktijken (en deze functie niet combineren met een zorginhoudelijke functie binnen de praktijk).