Langerhans 'Diabetes in de laatste levensfase'

Samen met de DIHAG heeft Langerhans een cursus ontwikkeld specifiek over diabetes bij ouderen.

Diabetesbehandeling is bij kwetsbare ouderen vaak lastig. Het is van belang om terughoudend te zijn zonder de kwaliteit van het leven nadelig te beïnvloeden. Dit geldt ook in een palliatieve en terminale situatie. In deze cursus krijgt de deelnemer praktische handvatten aan de hand van casuïstiek en gebaseerd op zeer praktische richtlijnen.

Leerdoel:
- Het verschaffen van HA en POH inzicht in de Verenso Richtlijn en het verschil met de NHG Standaard
- Tool geven om om te gaan met diabetes in de eindfase van het leven

De punten die aan de orde komen zijn:
- Wat is de groep kwetsbare bejaarden?
- Wat is de zin van goede glucoseregeling bij deze groep
- Hoe omgaan met de bloeddruk
- Idem lipiden
- Wat te doen met microalbuminurie en funduscotrole bij (kwetsbare) ouderen
- Diabeteszorg in palliatieve en terminale situaties: algemene opmerkingen
- Hoe omgaan met medicatie, insulineschema’s in de laatste fase
- Corticosteroïden in de eindfase

Deze cursus is volledig casus gestuurd. Het insturen van eigen casuïstiek wordt gevraagd. Een casus kan worden ingestuurd naar Langerhans door gebruik te maken van onderstaand formulier: 

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 4 punten bij de CvAH, V&VN, NVvPO en EADV.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Myriam Bijstra.