Motiverende Gespreksvoering basis

De basistraining Motiverende gespreksvoering duurt één dag en is opgesplitst in twee aansluitende dagdelen. Het eerste deel van deze dag wordt besteed aan het leggen van een goede basis om in de praktijk zowel de hulpvraag als ambivalentie van de patiënt te verhelderen. De deelnemers oefenen gedurende dit dagdeel in hun eigen groep en kunnen vragen stellen over functie-specifieke uitdagingen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de onderwerpen SPIRIT, ambivalentie en ORBS (motiverende vaardigheden).

Vervolgens wordt het tweede gedeelte van deze dag benut om naar een aantal lastige situaties te kijken en daar in gezamenlijkheid verschillende strategieën op los te laten. De focus ligt in dit gedeelte op het verhelderen van de hulpvraag en het onderzoeken van ambivalentie. Gesprekken worden “onaf” afgerond om de kans op veranderbereidheid in de tussenliggende periode zo groot mogelijk te maken.

Programma

13.00 tot 13.30 uur – Ontvangst, verwachtingen en eigen motivatie
13.30 tot 14.00 uur – Introductie gedragsverandering en ambivalentie
14.00 tot 14.45 uur – Ambivalentie onderzoek in de praktijk
14.45 tot 15.00 uur – Pauze
15.00 tot 15.45 uur – Motiverende vaardigheden
15.45 tot 16.30 uur – Reflecteren als effectieve interventie bij tijdsdruk
16.30 tot 17.00 uur – Introductie weerstand en verandertaal
17.00 tot 18.00 uur – Eten
18.00 tot 18.30 uur – Iventarisatie lastige situatie
18.30 tot 20.00 uur – Oefenen motiverende gesprekken a.d.v. eigen casuïstiek
20.00 tot 20.15 uur – Pauze
20.15 tot 20.45 uur – Oefenen herkennen van weerstand en verandertaal
20.45 tot 21.15 uur – Hoe past de taal van de patiënt in een IZP?
21.15 tot 21.30 uur – Afronden en huiswerkopdracht sessie 2 

Resultaat na afloop van de training

De deelnemer:

  • Heeft eigen motiverende vaardigheden geoptimaliseerd (verhelderen van de hulpvraag, waardenvrij ambivalentie onderzoek, reflectief luisteren en reflecteren, etc.).
  • Heeft ervaren wat het effect van eigen interventies zijn en hoe je hiermee verder kunt.
  • Heeft weerstand en verandertaal leren (h)erkennen.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De scholing is, afhankelijk van je startniveau, bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen.

Voordat dat je jezelf aanmeldt, kun je een inventarisatietoets invullen. De docente geeft je op basis van je antwoorden een advies over deelname aan de basis- of verdiepingstraining motiverende gespreksvoering. Een inventarisatietoets kun je opvragen door een mail te sturen naar scholing@hzd.nu.