Motiverende Gespreksvoering verdieping

De verdiepingstraining motiverende gespreksvoering bestaat uit twee dagdelen (tweede dagdeel vindt plaats op 7 oktober 2015). 

Dit eerste dagdeel richt zich op het effectief reageren op weerstand en ‘behoudtaal’. Vragen waarop antwoord wordt gegeven zijn: ‘Hoe kan je openingen creëren voor het opstellen van een individueel zorgplan?’ en ‘Hoe kan je ondanks onderhuidse weerstand toch zicht krijgen op de verandermogelijkheden?’.

Daarnaast zal er tijdens deze sessie ook worden stilgestaan bij het uitvergroten van deze veranderbereidheid door effectief te reageren op verandertaal. Daarmee kan er een start worden gemaakt met het formuleren van individuele doelen.

Programma

12.30 tot 13.00 uur – Ontvangst en verwachtingen
13.00 tot 13.30 uur – Weerstand herkennen
13.30 tot 14.30 uur – Oefening: Effectief reageren op weerstand
14.30 tot 14.45 uur – Pauze
14.45 tot 15.30 uur – Oefening: ontlokken verandertaal
15.30 tot 16.00 uur – Rapportage in individueel zorgplan
16.00 tot 16.20 uur – Aandachtspunten voor in de praktijk
16.20 tot 16.30 uur – Afronden en huiswerkopdracht sessie 2 (verdiepen in PGP)

Resultaten na afloop van deze scholing

De deelnemer:

  • Heeft eigen motiverende vaardigheden geoptimaliseerd ( reflecteren op diverse niveaus, ondersteunen en bevestigen, verandervragen stellen, doelen opstellen)
  • Kan conform de 4 processen een gesprek vorm geven.
  • Heeft in beeld hoe je effectief kunt reageren op weerstand
  • Heeft een aantal handvatten gekregen hoe je veranderbereidheid verder kunt vergroten
  • Heeft geoefend met het gezamenlijk invullen van een individueel zorgplan.
  • Heeft mogelijkheden onderzocht om reële doelen te stellen.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De scholing is, afhankelijk van je startniveau, bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen.

Voordat dat je jezelf aanmeldt, kun je een inventarisatietoets invullen. De docente geeft je op basis van je antwoorden een advies over deelname aan de basis- of verdiepingstraining motiverende gespreksvoering. Een inventarisatietoets kun je opvragen door een mail te sturen naar scholing@hzd.nu.