Motiverende Gespreksvoering verdieping

De verdiepingstraining motiverende gespreksvoering bestaat uit twee dagdelen. Deze tweede verdiepingssessie richt zich specifiek op de patiënt die zegt te willen veranderen, maar niet in actie komt. De belangrijkste vraag die wordt beantwoord is: ‘Hoe kom je van veranderbereidheid tot een concreet actieplan (individueel zorgplan), waar de patiënt zich daadwerkelijk aan committeert?’.

In deze tweede verdiepingssessie wordt op intervisieachtige wijze met elkaar gewerkt. Ervaringen uit de praktijk worden gebruikt als input voor ieders eigen veranderbaarheid. Tijdens deze sessie wordt gebruik gemaakt van een acteur.

Programma

12.30 tot 13.00 uur – Ontvangst en verwachtingen (sessie met acteur)
13.00 tot 13.30 uur – Ervaringen uit de praktijk
13.30 tot 14.30 uur – Veranderbaarheid en WoeKeReN
14.30 tot 14.45 uur – Pauze
14.45 tot 15.30 uur – Van WoeKeReN naar IZP
15.30 tot 16.15 uur – Aandachtspunten voor in de praktijk
16.15 tot 16.30 uur – Meenemen en loslaten 

Resultaten na afloop van de scholing

De deelnemer:

  • Heeft eigen motiverende vaardigheden geoptimaliseerd ( reflecteren op diverse niveaus, ondersteunen en bevestigen, verandervragen stellen, doelen opstellen)
  • Kan conform de 4 processen een gesprek vorm geven.
  • Heeft in beeld hoe je effectief kunt reageren op weerstand
  • Heeft een aantal handvatten gekregen hoe je veranderbereidheid verder kunt vergroten
  • Heeft geoefend met het gezamenlijk invullen van een individueel zorgplan.
  • Heeft mogelijkheden onderzocht om reële doelen te stellen.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De scholing is, afhankelijk van je startniveau, bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen.

Voordat dat je jezelf aanmeldt, kun je een inventarisatietoets invullen. De docente geeft je op basis van je antwoorden een advies over deelname aan de basis- of verdiepingstraining motiverende gespreksvoering. Een inventarisatietoets kun je opvragen door een mail te sturen naar scholing@hzd.nu.