NHG-standaard Chronische nierschade

Tijdens deze scholing wordt door casuïstiek o.a. ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen.

De scholing is ontwikkeld voor huisarts en POH; tijdens de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Prevalentie van chronische nierschade
  • Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
  • De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
  • De relatie CVRM, diabetes en nierschade
  • Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
  • Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1e-2e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek

Programma

17.30 uur | ontvangst en registratie met warm buffet
18.00 uur | aanvang cursus
19.30 uur | koffie-, theepauze
19.45 uur | vervolg cursus
21.45 uur | einde cursus

Docenten

Simon Verhoeven
Bas Houweling