Ondersteuning Medicom - Q module

Optimaal HIS gebruik kan bijdragen aan effectieve en efficiënte praktijkvoering en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. Een middel om zicht te krijgen op processen en kwaliteit van zorg is het verzamelen van data. Op praktijkniveau kan in het HIS gewerkt worden met de module om data te verzamelen, de Q module. In deze sessie wordt gedemonstreerd hoe deze module werkt en is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers en praktijkondersteuners.