Ouderenzorg

In 2012 waren er in Drenthe 40.000 75-plussers, waarvan er ruim 13.000 kunnen worden betiteld als kwetsbare oudere. De prognose is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld naar ruim26.600 kwetsbare ouderen. 

Een oudere is kwetsbaar als hij /zij dreigt af te glijden door toenemend functieverlies, een beperkt sociaal netwerk en/of een complexe zorgbehoefte.

Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen met advies of hulp ondersteund worden om langer de regie over hun eigen leven te houden.

De zorg aan kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en omvat componenten van cure, care en welzijn. Het doel van de scholing Ouderenzorg is dat je in staat wordt gesteld proactieve en samenhangende zorg aan te bieden aan (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie. Centraal staat het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de zorg aan ouderen. Met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en met het doel de zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden.

Wij bieden de scholing Ouderenzorg al enkele jaren aan. Naar aanleiding van de evaluaties en voortschrijdend inzicht is het programma enigszins aangepast. De belangrijkste wijziging is dat alle modules door huisarts en praktijkondersteuner/assistent gezamenlijk gevolgd worden. Tijdens de modules zullen er plenaire gedeeltes zijn en workshops speciaal voor huisartsen of praktijkondersteuners/assistenten.

Data

De modules vinden plaats op de volgende data:

  • Module 1: donderdag 13 september 2018
  • Module 2: woensdag 17 oktober 2018
  • Module 3: donderdag 6 december 2018
  • Module 4: donderdag 17 januari 2019

Na elke module zijn er enkele thuiswerkopdrachten die uiteindelijk een portfolio vormen. Deze portfolio moet als voldoende worden beoordeeld. Het samenstellen van de portfolio is de verantwoordelijkheid van de praktijkondersteuner of assistent die de scholing Ouderenzorg volgt, daarbij ondersteund door de huisarts. 

Programma

Het globale programma per avond is als volgt:

17:30 uur   Start scholing
18:30 uur   Maaltijd
20:00 uur   Pauze
20:15 uur   Vervolg scholing
21:30 uur   Afsluiting

Docenten

Janita Minderhoud, kaderarts ouderenzorg
Frans Fonville, kaderarts ouderenzorg
Heidi Strijker, praktijkconsulent HZD
Jeanet Scheper, praktijkconsulent HZD
Jaap te Velde, coördinator integrale ouderenzorg Drenthe HZD

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 16 punten bij de CvAH, V&VN, NVvPO en KABIZ.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De scholing Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk is bestemd voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten plus die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde.